Relining Stockholm

NYA STAMMAR
UTAN STAMBYTE!

50% rimligare än ett stambyte

Spara hundratusentals kronor genom relining

Du slipper hela processen med att ditt hem blir en byggplats. Relining uppnår samma resultat som ett stambyte och är hälften så billigt. Spara på din plånbok och på miljön genom smart teknologi.

Rörinfodring i Stockholm

Är det dags att byta avloppsrör?
Renovera dem istället! Det är enklare, billigare och betydligt mindre störningar för de boende i fastigheten. Vi skulle kunna förklara precis hur mycket som helst om metoden, vår starka miljöprofil och vårt kunnande. Men i stället ger vi Dig en kortfattad men god insyn av hur Ni kan ha nytta av rörinfodring för att göra gamla rör till nya. 

Vi råder Dig starkt att ta del av våra referenser för att ytterligare bekräfta nyttan med infodring av rör. 

Välkommen att ringa till oss så berättar vi mer!

Så funkar det: 4 enkla steg

Spola rören

Inspektera rören med kamera

Ny beläggning

Färdigt

Steg 1: Spolning av befintliga rör Alla ytor skyddas noga med skyddspapp innan arbetet sätts igång. Toalettstol, vattenlås, etc, demonteras. Golvbrunnar rengörs. Rören rengörs genom slipning så att avlagringar och rost avlägsnas. Därefter spolas rören och granskas med videokamera för att kontrollera att de är rena.

Steg 2: Invändig beläggning
Rören beläggs invändigt med elastisk massa med god vidhäftning. Den nya beläggningen utgör en tät, foglös yta. Tätningsmassan ger låg friktion och är elastisk för att följa de rörelser som uppstår pga temperaturförändringar. Arbetet övervakas i detalj med hjälp av specialkamera som synar av att beläggningen blir heltäckande.

Steg 3: Inspektion av beläggningen
Den tätningsmassa vi använder innehåller inga lösningsmedel. Efter beläggningen inspekteras rören med en specialkamera. Om det behövs, så kompletteras beläggningen. Resultatet är ett nytt, fräscht och foglöst rör inne i det gamla slitna röret.

Steg 4: Återställning och dokumentation
När resultatet av rörbeläggningen når kvalitetskraven så återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare demonterats. Vår kund får en utförlig dokumentation (på CD eller DVD) på samtliga delar av renoveringen. På 3-5 dagar har avloppssystemet i kök och bad med tillhörande stammar renoverats enligt metoden. Den nya beläggningen kan rensas mekaniskt och med högtrycksspolning.

Så fungerar det:

Så funkar relining

Gjutjärnsrör har en beräknad livslängd på 30-60 år. Under åren skapas beläggningar i avloppet som påverkar livslängden negativt eftersom det är fuktigt i rören dygnet runt. Läckande rör kan skapa otroligt stora skador och tyvärr så krävs det oftast en läcka för att inse hur dåligt avloppet är. 

Synliga avloppsstammar är lättast att ta bort och byta ut mot nya rör medans den delen av av avloppet som ligger i golv och väggar är enklare att relina. 

Vid relining så skjuts ett nytt självbärande rör in i det gamla. Keramik och betongrör kan hålla väldigt länge men med åren vittrar dom sönder och blir grova på insidan. Den grova ytan liksom skarvarna i denna typen av avloppssystem är ofta en anledning till problem med stopp och skarvar som släpper ut avloppsvatten under ert hus. 

Detta problem kan också lösas med relining där man utnyttjar dom otroligt hållfasta rören genom att skjuta in ett nytt i dom. Plaströret kom att börja användas i stor utsträckning under 70-talet. Den tidigaste typen har visat sig ha en dålig ålderbeständighet och blir sköra med åren. 

Deras beräknade livslängd är kortare än gjutjärn och när rören börjar bli gamla så är det viktigt att behandla dom varsamt. Även plaströr kan relinas.

Varför relining?

Ett traditionellt stambyte av avloppsledningar innebär ett stort ingrepp i fastigheten med omfattande renoveringsarbeten som följd. Detta är båda tidskrävande och kostsamt samt att hyresgästen måste evakueras. Med rörinfodring slipper man detta.

Vi utför arbetet i tre steg. Vi börjar med att rengöra rören, med eller utan vatten beroende på rörens skick. Vi använder ett roterande verktyg genom hela ledningssystemet. Därefter inspekteras ledningssystemet och rörens standard med hjälp av en kamera, allt för att kunna arbeta effektivt och rationellt. Varje avvikelse eller skada och varje rörlängd dokumenteras. 

De nya rören tillverkas med de gamla som formar. Genom anslutning till toalett, tvättställ och golvbrunnar eller via rensluckor för vi in vår utrustning, som med speciella munstycken sprutar in plast på insidan av de befintliga rören. Plasten sprutas in i minst tre omgångar med ca en timmas torkning mellan varje sprutning. Efter att det sista lagret plast har torkat kontrollerar vi kvaliteten på arbetet vilket dokumenteras på film. Filmen är ett kvitto på vårt arbete som lämnas till beställaren.

Denna metod är mycket snabbare och effektivare än traditionellt stambyte, ca en arbetsdag per objekt. Hyresgästen kan utan störning bo kvar i lägenheten.

Principen är enkel, tillämpningen en konst.

Besök gärna vår Göteborgsavdelning:

Tilbud:

Privatperson / bedrift?

Område

Tjeneste:

Tilbud